language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 208
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๘๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อซ่อมแซมระบบกล่องไฟและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ วันทำการ และ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ วันทำการ และ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ( ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ) จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมติดไฟส่องสว่าง(๗ วันอันตราย ในช่วงเทศการปีใหม่) จำนวน ๗ วัน ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓,๔,๕ และ ๘ ตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มไว้บริการประชาชนที่สัญจรไป-มา ( ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีหใม่ ) จำนวน ๑๔ ลังๆ ละ ๑๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ สำหรับพนักงาน ประชาชนและนักเรียนในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยน้ำลายหรือโพรงจมูก COVID-๑๙ จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน ๓ ลังๆละ ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อจัดซื้อไม้ จำนวน ๓ ชนิด ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ (ไม่เป็นทางการ) ขนาด ๔.๘๐ x ๙.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน พร้อมสติ๊กเกอร์หมายเลข จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมกระจกประตูด้านหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๖๗๙ พระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย จำนวน ๙,๐๐๐ กระสอบ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อทรายถม เพื่อป้องกันน้ำท่วม(รอบที่ ๓) จำนวน ๑๒๐ คิว ๆ ละ ๒๘๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อไม้ จำนวน ๓ ชนิด ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ (รอบที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ? ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจัดทำโครงป้ายไม้อัด ขนาด ๙.๖๐ x ๔.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งสำหรับการประกาศผลการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์เนื่องจากไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างจ้างเหมาเต้นท์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ เต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างจ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อติดตั้งในหน่วยเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อจัดซื้อไม้ จำนวน ๓ ชนิด ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน กอ ๕๑๔๒ พระนครศรีอยุธยา (ฟอร์ด) เข้าตรวจเช็คระยะครบ ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย จำนวน ๑,๐๐๐ กระสอบ ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อไม้ จำนวน ๓ ชนิด ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจัดทำตรายางด้านการเบิกจ่าย จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อจัดซื้อไม้ จำนวน ๓ ชนิด ในการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อจัดซื้อตรายางเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
1 - 50 (ทั้งหมด 267 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
1635094800 ผู้บริหารหน่วยงาน