องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศ ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน(หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชสัมพันธ์รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของหน่วยงานสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขยะมูล หมายเลขทะเบียน 82-6183 พระนครศรีอยุธยา เพื่อซ่อมแซมระบบกล่องไฟและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของ อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (7วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่) จำนวน 5 ป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคติดต่อ สำหรับพนักงาน ประชาชนและนักเรียนในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 21 ป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 กล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2