language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 213
account_box กองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจิรวัฒน์ ไตรพืช)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายจิรวัฒน์ ไตรพืช)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุภชัย สัมพันธมิตร)
คนงานทั่วไป
(นายสุภชัย สัมพันธมิตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน