องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสมบัติ ยิ่งยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0819478580
นายนพดล พบวารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายประสาร ศรีนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นางดวงกมล มงคลแท้
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา