องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศแจ้งราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo แบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลลาดงา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) หรือแอพพลิเคชัน "ทางรัฐ" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 171 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9