องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานกานเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการรับรองจาก สตง.แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ลาดงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ประจำ พ.ศ.2565 (ภ.ง.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ภายในตำบลลาดง ประจำ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ภายในตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file อบต.ลาดงา ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศเรื่องรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file อบต.ลาดงา บริการรับชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆนอกสถานที่ ติดต่อ โทร 035-789-361 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
1 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4