องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เรื่อง การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหน grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานกานเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับการรับรองจาก สตง.แล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ลาดงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ประจำ พ.ศ.2565 (ภ.ง.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน (หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศ ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน(หลังน้ำท่วม) จำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชสัมพันธ์รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศพด.อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo รายงานแผนการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview326

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview352

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม