ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๘๓ พระนครศรีอยุธยา ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง