ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง และลงลูกรังไหล่ทาง ถนนสายภายในตำบลลาดงา หมู่ที่ ๓,๕,๙ ตำบลลาดงา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง