องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงาขอขอบพระคุณท่านนายกสมทรง พันธ์เจริญวรกุล ขอขอบพระคุณท่านสจ.ประดิษฐ์ สังขจาย และคณะที่ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ชาวตำบลลาดงา
รายละเอียด : โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้าวสาร15กิโลกรัม และน้ำดื่ม 1แพ็ค จำนวน 868 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านตำบลลาดงาน
ผู้โพส : admin