องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานการติดตามและประมาณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติของ อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือข้อบัญญัติ อบต.ลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1