messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัดประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัด อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1